Deze organisaties staan achter het HKZ-keurmerk

Het HKZ-keurmerk voor zzp’ers in de zorg is ontstaan, omdat de branche van samenwerkende zzp’ers, opdrachtgevers en bemiddelende partijen behoefte hadden aan een onafhankelijk keurmerk dat hun kwaliteit inzichtelijk maakt. De wet- en regelgeving voor zzp’ers in de zorg is sinds 1 januari 2016 toegenomen door de komst van de Wkkgz. Zzp’ers hadden sindsdien geen mogelijkheid om aan te tonen dat ze aan de Wkkgz-eisen voldeden. Met de komst van het HKZ-keurmerk voor zzp’ers is die mogelijkheid er nu wel.

Als naamgever van het keurmerk is HKZ uiteraard een van de betrokken partijen die zich heeft ingespannen om het keurmerk voor zzp’ers in de zorg mogelijk te maken. Daarnaast dragen vele andere organisaties bij in expertise, middelen en/of ondersteuning.

Betrokken organisatie

Certificerende Instellingen

ZZP Collectieven

Brancheorganisatie zzp’ers in de zorg

Beroepsvereniging kraamzorg

Bemiddelende organisaties