Wat kost het HKZ-keurmerk zzp’er in de zorg?

Het HKZ-keurmerk zzp’er in de zorg kost € 410,00

Het HKZ-keurmerk heeft een geldigheid van 3 jaar. De kostprijs van het keurmerk is opgebouwd uit drie onderdelen, namelijk:

  1. De online omgeving en ondersteuning daarop van hkzzzp.nl om het keurmerk voor te bereiden en aan te vragen;
  2. Het onderhoud van het keurmerk en het bijhouden van het online register door HKZ;
  3. De kosten van de Certificerende Instelling (CI) voor de beoordeling van de zzp’er.

De kosten van de Certificerende Instelling komen voort uit de beoordeling van de documentatie die is aangeleverd en het interview dat met de zzp’er gehouden wordt. Deze kosten maken veruit het grootste deel uit van de totale kosten. Deze kosten zijn exclusief BTW. Je ontvangt via HKZ-ZZP één factuur voor alle drie de onderdelen. Deze factuur is aftrekbaar voor de belasting.