Blog

HKZ-zzp: leuker kunnen we het wél maken. En makkelijker!

HKZ-zzp: leuker kunnen we het wél maken. En makkelijker!

Vanuit zijn voornemen om de zorg beter te maken, zet oud-verpleegkundige Lex Tabak zich met hart en ziel in voor zzp’ers in de zorg. Lex: “Steeds meer verpleegkundigen en verzorgenden kiezen voor zelfstandigheid. Het is voor hen nog de enige manier om hun vak vol overgave uit te kunnen oefenen. Want hadden ze niet als zzp’er kunnen werken, dan hadden ze waarschijnlijk de zorg verlaten. Dit gegeven vormt voor mij de reden om er alles aan te doen om die zzp’ers in de zorg zo goed mogelijk te ondersteunen. Vandaar dat ik me vanuit SoloPartners inzet voor hun belangen en me hard heb gemaakt dat het HKZ-keurmerk er ook voor zelfstandig zorgverleners zou komen. Want dat hebben ze verdiend!”

Lex Tabak, één van de initiators van het HKZ-keurmerk voor zzp’ers in de zorg, vertelt hoe wonderlijk het ontstaan ervan eigenlijk is. “Het begon met een ánder keurmerk: KIWA. Dat keurmerk voldeed lange tijd voor zzp’ers. Totdat op 1 januari 2016 de wet Wkkgz zoveel veranderingen met zich meebracht dat dat niet meer het geval was. Zo verwonderde ik me, tezamen met andere partijen die zich inzetten voor de belangen van zzp’ers in de zorg, dat er vanaf die dag dus geen mogelijkheid bestond om aan alle geldende wettelijke eisen te voldoen plus je kwaliteit als zelfstandig zorgverlener onafhankelijk aan te tonen.”

Hoera, het is een norm!

“Toen bleek dat KIWA niet meeging in de veranderende eisen, stonden we voor de keuze,” blikt Lex terug. “Laten we de zzp’ers zwemmen in die onoverzichtelijke brij aan wet- en regelgeving of slaan we de handen ineen en zorgen we voor een persoonlijk keurmerk dat de zzp’ers écht bijstaat in hun ondernemerschap? Zoals je begrijpt, zijn we er eensgezind voor gegaan om dat onafhankelijke keurmerk er te laten komen. HKZ, bekend van het keurmerk voor zorginstellingen, was ook meteen overtuigd. Zo zetten we samen, vijftien partijen in totaal, de schouders eronder. Niet veel later was de geheel eigen norm voor zzp’ers in de zorg geboren!”

Je zaak(jes) op orde

“Er is veel veranderd sinds 1 januari 2016,” vertelt Lex over de Wkkgz. “Je moet echt flink wat zaken op orde hebben, wil je voldoen aan de wet- en regelgeving. Waar dat voorheen nog vrij simpel was, is dat nu een ander verhaal. Ook daarom hebben we ons ingespannen dat HKZ-zzp er kwam. Zodat je als zzp’er in de zorg makkelijk aantoont dat je je zaak(jes) op orde hebt. Want dat zijn de twee grote voordelen van het keurmerk: zeker weten dat je volgens de wetten en eisen werkt en met één simpel certificaat je betrouwbaarheid, kwaliteit en zorgvuldigheid aantonen. Zodat je niet bij elke nieuwe opdracht een hele papierwinkel aan bewijslast hoeft te overhandigen waarmee je hard maakt dat je een deugdelijke zorgverlener bent.”

Dat zit wel goed

Lex: “We waren het meteen eens dat onafhankelijkheid van het certificaat belangrijk is. Daarom wordt het pas toegekend nadat je de vereiste documenten via hkzzzp.nl hebt geüpload én je door een onafhankelijke Certificerende Instelling bent geïnterviewd. Dat betekent dus voor één keer even wat werk, maar eenmaal in het bezit van het keurmerk, ben je voor drie jaar klaar. En dan is het een kwestie van certificaat laten zien en je nieuwe opdrachtgever weet meteen dat het goed zit.”

Niet verplicht, wel handig!

“Ik ga niet zeggen dat iedere zzp’er in de zorg het HKZ-zzp keurmerk móet halen,” licht Lex de vrijblijvendheid ervan toe. “Het is aan jou hoe je richting je opdrachtgevers aantoonbaar wilt maken dat je volgens een bepaalde standaard zorg verleent. Het keurmerk is dan ook niet verplicht. Maar handig is het wel. Het geeft je als zelfstandig zorgverlener rust als je zeker weet dat je aan alle verplichtingen voldoet. Maar daarnaast is het ook een gebaar richting je opdrachtgevers: die hoeven niks meer te checken en weten meteen dat ze met een betrouwbare zzp’er te maken hebben. Zo veelzeggend is het keurmerk namelijk!”