Veel gestelde vragen (FAQ)

Waarom een nieuw keurmerk?

Wat maakt het HKZ-keurmerk voor zzp’ers in de zorg zo uniek?
Onafhankelijk en betrouwbaar; daarom is HKZ hét erkende keurmerk in de zorgsector. Om te voorkomen dat ‘de slager zijn eigen vlees keurt’ zijn de eisen door relevante marktpartijen opgesteld en vindt de beoordeling door onafhankelijke certificerende instellingen plaats waar HKZ toezicht op houdt. Dit maakt het HKZ-keurmerk tot een onafhankelijk keurmerk. Voor de betrouwbaarheid en kwaliteit van het keurmerk wordt de beoordeling van de aangeleverde documentatie van een zzp’er gecombineerd met een assessment door een deskundige assessor van de certificerende instelling.

Wat is de toevoegde waarde van het HKZ-keurmerk voor zzp’ers in zorg en welzijn?
Met het HKZ-keurmerk toon je aan dat je als zzp’er aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet, zowel op het gebied van zorgverlening als ondernemerschap. In een centraal register op www.hkz.nl wordt getoond of een zzp’er het keurmerk heeft. (Dit centraal register staat nu nog niet op de website, aangezien certificatie pas vanaf januari 2019 mogelijk is.) Partijen zoals bemiddelende organisaties, zorginstellingen en verzekeraars, maar ook individuele zorggebruikers kunnen zo op een transparante en eenvoudige manier zien of een zzp’er zijn zaken goed op orde heeft op het gebied van zorgverlening en ondernemerschap.

Alles geregeld?

Ik heb al mijn zaken keurig op orde, dus wat voegt het HKZ-keurmerk dan toe?
Het lastige van voldoen aan de Wkkgz en andere eisen en regels is dat er vaak veel verandert én het bovendien behoorlijk ingewikkeld is. Niet voor niks zijn er best wat rechtszaken geweest, omdat er nog onduidelijkheid bestaat hoe de regels voor zzp’ers in de zorg geïnterpreteerd moeten worden. Dus soms kan je denken dat je alles goed hebt geregeld en dan blijkt dat in de praktijk toch niet. Met het HKZ-keurmerk ben je ervan verzekerd dat je aan alle regels en eisen voldoet en kan je zorgeloos je werk doen.

Mijn opdrachtgevers stellen het certificaat niet verplicht, dus dan heb ik het HKZ-keurmerk toch niet nodig?
Hoewel het HKZ-keurmerk op dit moment niet verplicht is, bestaat de verwachting dat samenwerkende zzp’ers, opdrachtgevers, bemiddelaars of zorgverzekeraars het HKZ-keurmerk in de toekomst als eis gaan hanteren. Daarnaast garandeert het HKZ-keurmerk jou dat je aan alle verplichte (kwaliteits)eisen voldoet. Dankzij het HKZ-keurmerk hoef je zelf niet uit te zoeken welke regels voor jou als zzp’er precies gelden. Hoewel niet verplicht, geeft het jou dus wel rust én toont het je kwaliteit als zorgverlener aan.

Ik heb al zoveel geregeld – BIG, bijscholing, KvK, kwaliteitsregister, cliënten-enquêtes – waarom moet ik dan ook nog een keurmerk?
Als zzp’er in de zorg ben je net als een ziekenhuis of thuiszorgorganisatie een formele ‘zorgaanbieder’. Dat is bepaald door de Wkkgz, de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Met het HKZ-keurmerk voor zzp’ers in de zorg voldoe je automatisch aan alle (vaak veranderende) eisen, wetten en regels.

Verplicht of niet?

Is het HKZ-keurmerk voor zzp’ers in de zorg verplicht?
Nee, op dit moment is het HKZ-keurmerk niet verplicht gesteld door de overheid, Inspectie, Belastingdienst of Kamer van Koophandel. Wel is de verwachting dat bijvoorbeeld samenwerkende zzp’ers, opdrachtgevers, bemiddelaars of zorgverzekeraars het HKZ-keurmerk als eis gaan hanteren. Een organisatie zou dan als voorwaarde kunnen stellen dat jij HKZ-keurmerkhouder bent, wil je in aanmerking komen voor het vervullen van een opdracht voor deze partij.

Als het HKZ-certificaat niet verplicht is, heb ik het toch niet nodig?
Waar je niet aan ontkomt, is dat je moet voldoen aan alle eisen gesteld binnen de Wkkgz. Het behalen van het HKZ-keurmerk voor zzp’ers in de zorg geeft jou de zekerheid dat je al die eisen voldoet. Dus verplicht is het niet, handig is het wel!

Ik werk rechtstreeks voor particuliere cliënten, heb ik dan ook een HKZ-certificaat nodig?
Ja, de Wkkgz is een kwaliteitswet die betrekking heeft op het leveren van zorg. Aan wie die zorg geleverd wordt of hoe die zorg gefinancierd wordt, doet er niet toe. De Wkkgz geldt dus óók voor het leveren van zorg aan particuliere cliënten. Met het HKZ-keurmerk voor zzp’ers in de zorg toon je aan dat je aan de Wkkgz voldoet.

Ik wil graag een contract van een zorgverzekeraar om zorg te kunnen leveren aan thuiszorg-cliënten. Is een HKZ-certificaat dan verplicht?
Dat hangt van de eisen af die de zorgverzekeraar stelt. VGZ is de eerste zorgverzekeraar die zzp’ers wil contracteren en vanaf 2020 gaan zij eisen dat je het HKZ-keurmerk hebt behaald.

Welke bemiddelaars, organisaties en verzekeraars stellen het HKZ-keurmerk verplicht?
Op dit moment zijn er nog geen organisaties die het HKZ-keurmerk verplicht stellen.

HKZ-keurmerk behalen

Hoe kan ik het HKZ-keurmerk behalen?
In drie stappen – 1) documentatie uploaden en vragen beantwoorden, 2) interview en 3) goedkeuring – kan je het HKZ-keurmerk voor zzp’ers in de zorg gaan voeren. Vanaf 1 januari 2019 is dit mogelijk. Lees hier hoe dat precies in z’n werk gaat.

Voor welke niveaus geldt het HKZ-keurmerk?
Iedere zzp’er met niveau 3, 4 en 5/6 kan het HKZ-keurmerk voor zzp’ers in de zorg aanvragen.

Aan welke eisen moet ik voldoen om het HKZ-keurmerk voor zzp’ers in de zorg te halen?
Je moet in ieder geval zelfstandig verpleegkundige, (kraam)verzorgende of begeleiding bieden in de langdurige zorg zijn om het HKZ-keurmerk voor zzp’ers in de zorg aan te kunnen vragen. Daarnaast moet je het een en ander aan documentatie op orde hebben. We ondersteunen je bij de aanvraag bij wat je precies moet regelen. (Wil je je alvast voorbereiden? De eisen waaraan je moet voldoen staan beschreven in de HKZ-norm. Deze is hier, tegen betaling, verkrijgbaar.)

Kunnen jullie mij helpen om het HKZ-keurmerk te behalen?
Onze stichting biedt zelf geen ondersteuning om het HKZ-keurmerk voor zzp’ers in de zorg te behalen. Wel verwachten we dat bemiddelende partijen of service-organisaties deze dienst gaan aanbieden.

Wanneer kan ik het HKZ-keurmerk voor zzp’ers in de zorg behalen?
Certificatie tegen de HKZ-norm is mogelijk vanaf 1 januari 2019. Blijf je in tussentijd graag op de hoogte? In dit nieuwsbericht lees je meer en via de HKZ-nieuwsbrief hoor je wanneer je met de aanvraag kunt beginnen.

Waarom is het HKZ-keurmerk voor zzp’ers in de zorg pas in 2019 te verkrijgen?
Momenteel wordt er een online systeem ingericht waarbinnen het mogelijk is om vragen te beantwoorden, registraties en diploma’s te uploaden. Dit systeem werkt vanaf januari 2019.

Hoe lang is het HKZ-keurmerk voor zzp’ers in de zorg geldig?
Drie jaar. Elke drie jaar vindt er een assessment plaats en op basis van de resultaten wordt een certificaat toegekend door een onafhankelijke certificerende instelling. Zowel het ondernemerschap als de kwaliteit van de zorg worden daarbij beoordeeld.

Kan ik mij alvast voorbereiden op certificatie?
De eisen waaraan je straks moet voldoen om het certificaat te verkrijgen, staan beschreven in de HKZ-norm zzp’ers voor in zorg en welzijn. Wil je je alvast voorbereiden? De norm is hier, tegen betaling, verkrijgbaar.

Over de wet(ten)

Wat is de Wkkgz?
De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg is van kracht sinds 1 januari 2016 en gaat over de afhandeling van klachten door cliënten in de zorg. Doel van deze wet is: openheid over klachten en incidenten en ervan leren, om zo samen de zorg te verbeteren. De Wkkgz regelt onder andere een betere en snelle aanpak van klachten. Je kunt hier een verkorte versie van de Wkkgz downloaden.

Hoe verhoudt het HKZ-keurmerk zich tot de wet DBA?
Met het HKZ-keurmerk voor zzp’ers in de zorg versterk jij je eigen ondernemerschap en onderscheid jij je van collega-professionals in loondienst. We zijn van mening dat het HKZ-keurmerk voor zzp’ers in de zorg bijdraagt aan het voorkomen van een dienstverband.

(Waarom) moet ik als zzp’er aan de Wkkgz voldoen?
‘Uit onderzoek bleek dat mensen niet altijd tevreden waren over de manier waarop zorgaanbieders hun klacht afhandelden. Mensen gaven aan dat het afhandelen van een klacht lang duurde en op een onpersoonlijke manier gebeurde. Mensen willen zich gehoord voelen. Ook willen zij dat anderen in de toekomst niet hetzelfde overkomt. Het kabinet wilde mede hierom de positie van cliënten in de zorg verbeteren en diende het wetsvoorstel Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in. De wet ging in op 1 januari 2016.’ (Bron: Landelijk meldpunt zorg) Kortom: voor 1-1-2016 werd de ‘solistisch werkende zorgverlener’ binnen de Wkkgz nog niet benoemd, na 1-1-2016 wél. Als zzp’er moet je dus aan de Wkkgz voldoen, simpelweg omdat dat in de nieuwe kwaliteitswet wel is benoemd.

Waar staat HKZ voor?
HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector en stelt onafhankelijk en betrouwbaar de kwaliteits- en veiligheidsnormen op voor ruim dertig branches in Zorg en Welzijn.

Kosten

Wat kost het om een HKZ-certificaat te behalen?
Het HKZ-keurmerk voor zzp’ers in de zorg zal ongeveer 137 euro per jaar kosten. Lees hier hoe die kosten precies zijn opgebouwd.

Gaan bemiddelaars of opdrachtgevers de kosten voor mij betalen?
Hier kunnen we nog geen precieze voorspelling over geven. Ons ICT-systeem zal zo ingericht worden dat jij zelf jouw keurmerk aanvraagt en afrekent. Het is mogelijk dat andere partijen die kosten aan jou terugbetalen, maar daar hebben we nog geen concrete signalen over ontvangen.

Wat betreft jouw onderneming

Wat betekent het voor mijn onderneming om aan het HKZ-keurmerk te voldoen?
Het antwoord op deze vraag verschilt per zzp’er. De eisen waaraan je straks moet voldoen om het certificaat te verkrijgen, staan beschreven in de HKZ-norm zzp’ers voor in zorg en welzijn. Wil je je alvast voorbereiden? De norm is hier, tegen betaling, verkrijgbaar. Zo zie je of het voor jouw onderneming veel veranderingen vraagt of niet.

Geschillen & klachten

Als ik me wil aansluiten bij een geschillencommissie, bij wie kan ik dan terecht?
Er zijn meerdere partijen die een klachtenregeling hebben, waarbij je een abonnement afsluit voor een geschillencommissie en een klachtenfunctionaris. Beroepsorganisatie V&VN zette dit enige tijd geleden op een rij. Daarnaast biedt ook ZZP NL een klachtenregeling aan.